0966333539

Tag Archives: mộ đá giá rẻ

Mộ bằng đá có hai mái NB 08

mộ hai mái đá, mộ hai đao đá, mộ đá hai mái, mộ đá hai đao, mộ đá đẹp, mẫu mộ đá hai mái đẹp,mẫu mộ đá hai đao đẹp,mộ đá giá rẻ;

Mộ đá hai mái đao liền, trên cùng là mặt nguyệt. Mộ gồm lớp đế rồi đến bốn cột và bốn bưng có mộng ghép lại với nhau. Mẫu mộ này nắp có 2 cấp, là hai miếng rời nhau. Cột tròn chạm rồng nổi quấn quanh. Cột phía trước có nụ sen.

Mẫu mộ bằng đá hai mái NB 07

mộ hai mái đá, mộ hai đao đá, mộ đá hai mái, mộ đá hai đao, mộ đá đẹp, mẫu mộ đá hai mái đẹp,mẫu mộ đá hai đao đẹp,mộ đá giá rẻ;

Mẫu mộ đá hai mái, đế giật cấp băm nhám, mái đao của mộ liền khối phía trên cùng là búp sen. Kích thước của mộ theo mẫu là 89×133 cm, kích thước số đỏ theo thước lỗ ban. Ở giữa có một cây hương đá không mái.

Xây dựng mộ đá hai mái NB 06

mộ hai mái đá, mộ hai đao đá, mộ đá hai mái, mộ đá hai đao, mộ đá đẹp, mẫu mộ đá hai mái đẹp,mẫu mộ đá hai đao đẹp,mộ đá giá rẻ;

Là mẫu mộ đá hai mái hay còn gọi là mộ đá hai đao, đế và nắp liền, trên có cột vuông chạm chữ hoặc cột tròn chạm hoa văn rồng. Đao của mộ là đao liền rất chắc chắn, trên cùng là búp sen