0966333539

>

Category Archives: Bia đá

Cấu tạo của bia đá gồm phần thân và phần đế, thông thường bia được ghép lại từ 2 đến ba khối đá. Thân của bia bằng dày trung bình từ 16 18 đến 22 cm tùy theo kích thước chiều cao của bia để tính toán và làm cho hợp lý. Cũng có lại bia đá chỉ làm từ 1 khối đá và được chôn xuống đất.

Bia đá là gì ?

bia bằng đá là sản phẩm của làng nghề đá mỹ nghệ. Được làm từ đá xanh tự nhiên nguyên khối rồi được chạm hoa văn họa tiết cho phù hợp với mục đích sự dụng.

Bia đá đẹp Bia đá đẹp

Bia đá dòng họ, mẫu bia đá đẹp Bia đá dòng họ, mẫu bia đá đẹp

Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm

Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm

Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm

Bia dòng họ làm bằng đá Bia dòng họ làm bằng đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

bia đá chạm chữ nổi bia đá chạm chữ nổi

Bia anh hùng liệt sỹ Bia anh hùng liệt sỹ

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Mẫu bia rùa đẹp, mẫu bia đá ninh bình Mẫu bia rùa đẹp, mẫu bia đá ninh bình

Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia rùa đá, rùa đội bia đá

Bia đá anh hùng liệt sỹ, bia đá tưởng niệm

Bia liệt sỹ, bia tưởng niệm

Mẫu bia đá vinh danh

Bia đá đẹp

Mẫu bia đá dòng họ

Bia đá dòng họ, mẫu bia đá đẹp