0966333539

>

Category Archives: Mộ đá đôi

Mẫu mộ đá đôi là mộ đá dành cho hai người, ngoài mộ đá đôi còn có mộ đá ba , mộ bốn người.
Là mẫu mộ đá có kích thước lớn có thể có mái hoặc không có mái.
Mộ được làm từ đá xanh khối sau đó chạm hoa văn họa tiết phù hợp.

Mẫu mộ đá đôi không mái Mẫu mộ đá đôi không mái
Mẫu mộ đá đôi ninh bình đẹp không có mái.

Mẫu mộ đá đôi có mái Mẫu mộ đá đôi có mái

Mộ đôi đá được làm tại làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Bình

Mẫu mộ đôi

Mẫu mộ đá đôi đẹp

Mẫu mộ đôi